Ustawienia Subwooferów w Scenie Stereo: Optymalizacja Brzmienia i Konfiguracje Kardioidalne

Jako, że istnieje więcej możliwości niż po prostu umieszczenie subwooferów po lewej i prawej stronie sceny, poniższa analiza obejmuje sześć różnych konfiguracji:

Ustawienie Skupione Pośrodku (Stacked Center Setup):

 • Zalety: Potężne, skoncentrowane źródło dźwięku w środku, wydajne.
 • Wady: Może być niewłaściwe, jeśli organizator wydarzenia nie chce subwooferów przed sceną.

Ustawienie Obok Siebie Pośrodku (Side by Side Center Setup):

 • Zalety: Szybkie i proste, odpowiednie dla niskich scen.
 • Wady: Może nie być idealne do zapobiegania wyciekom niskich tonów na scenę.

Ustawienie Połowiczej Długości Fali (Half Wavelength Crossover Center Setup):

 • Zalety: Przydatne w długich, wąskich miejscach, minimalizuje anulowania.
 • Wady: Wymaga zrozumienia długości fali i częstotliwości crossover.

Ustawienie Lewo-Prawo (Left-Right Spacing Setup):

 • Zalety: Powszechne ustawienie, odpowiednie dla szerokich scen.
 • Wady: Może prowadzić do obszarów o niskiej i wysokiej głośności, nierównego pokrycia w audytorium.

Ustawienie Linowej Gradiencji Kardioidalnej Pośrodku (Inline Gradient Cardioid Center Setup):

 • Zalety: Odrzuca dźwięki za subwooferami, przydatne do zapobiegania sprzężeniom zwrotnym na scenie.
 • Wady: Wymaga znajomości czasów opóźnienia, relacji fazowej i konfiguracji subwooferów kardioidalnych.

Ustawienie Odwróconej Gradiencji (Inverted Gradient Setup):

 • Zalety: Podobne do ustawienia linowej gradiencji, ale subwoofery są ustawione jeden na drugim.
 • Wady: Nieco mniej skuteczne niż ustawienie linowej gradiencji, ale nadal zapewnia odrzucenie dźwięków z tyłu.

Podsumowując, analiza dostarcza praktycznych wskazówek dotyczących optymalizacji rozmieszczenia subwooferów dla różnych scenariuszy w koncertowych systemach dźwiękowych, uwzględniając czynniki takie jak kształt miejsca, wysokość sceny i pożądane pokrycie dźwiękiem.