Optymalna Konfiguracja Basu: Sekrety Dźwięku z Alpha Sound

Powód umieszczenia basów z jednej strony sceny stereo, jak to wyjaśnia Devin Sheets z Alpha Sound, wynika z dążenia do uzyskania optymalnej i jednolitej odpowiedzi w zakresie częstotliwości w możliwie jak najszerszym polu widowni (pomieszczenia szczególnie).

  1. Problemy z Konfiguracjami Subwooferów w 'stereo’: Przy zastosowaniu konfiguracji subwooferów w stereo, mimo że wydlada to zrównoważone wizualnie, analiza na poziomie częstotliwości ujawnia znaczne 'zera’, czyli miejsca wygaszenia i nakładania się fal – efekty filtracji grzebieniowej. Filtracja grzebieniowa wpływa negatywnie na doświadczenie basu większości słuchaczy.
  2. Jednolita Odpowiedź Częstotliwościowa: Umieszczenie wszystkich subwooferów z jednej strony sceny pomaga uniknąć problemów z filtracją grzebieniową. To skutkuje jednolitą odpowiedzią częstotliwościową w całym polu odsłuchu, zapewniając płynne i dobrze zrównoważone doświadczenie basowe dla większości słuchaczy.
  3. Ograniczenia Miejsca: W idealnej sytuacji preferowane byłoby zastosowanie mono – klastra subwooferów usytuowanego centralnie na scenie co jest do wykonania w domowym audio. W konkretnym przypadku jednak istnieje np. baner przed sceną, którego zespół nie chce zakrywać. Z tego powodu podjęto decyzję o umieszczeniu wszystkich subwooferów z jednej strony.
  4. Różnice w Poziomie Dźwięku w Miejscu: Pomimo pewnej różnicy w poziomie basów w różnych miejscach (około dziewięciu decybeli różnicy na pierwszym rzędzie) jest to akceptowalne. Miksowanie dla środka miejsca pozwala utrzymać fluktuację w granicach akceptowalnych (plus-minus około czterech decybeli) i rekompensowane to jest poprzez gładkie pokrycie całego pola.
  5. Niejednoznaczność Częstotliwości Basowych: Częstotliwości basowe są przestrzennie niejednoznaczne i psychoakustycznie związane z harmonicznymi w średnim i wysokim zakresie. O ile miks stereo jest dobrze zrównoważony, a obrazowanie dźwięku jest dobre, to fakt, że informacje o basie pochodzą z jednej strony, nie wpływa znacząco na ogólne doświadczenie.
  6. Kompromis dla Ogólnego Doświadczenia: Decyzja o umieszczeniu wszystkich subwooferów z jednej strony sceny jest traktowana jako niewielki kompromis na rzecz korzyści związanej z tym, że 98% widowni doświadcza gładkiego i dobrze zrównoważonego basu, w przeciwieństwie do potencjalnego pogorszenia doświadczenia basowego, które mogłoby wystąpić przy użyciu subwooferów stereo.

Podsumowując, celem jest optymalizacja doświadczenia basowego dla większości publiczności poprzez unikanie problemów z filtracją grzebieniową i osiągnięcie jednolitej odpowiedzi częstotliwościowej, nawet jeśli wymaga to pewnych ustępstw dla osób siedzących po stronie bez subwooferów.