Kardioidalne Subwoofery: Kluczowe Zasady, Warianty Konfiguracji i Skuteczne Wyzwania w Inżynierii Dźwięku Dla Opornych

Cel subwooferów kardioidalnych:

 • Celem subwooferów kardioidalnych jest skierowanie więcej niskich częstotliwości w stronę publiczności i zminimalizowanie niskich częstotliwości w innych kierunkach.
 • Jest to osiągane poprzez kontrolowanie wzorca pokrycia subwooferów, które zazwyczaj są bezkierunkowe bez żadnego przetwarzania.

Podstawowe zasady:

 • Subwoofery kardioidalne manipulują odległościami, czasem, polaryzacją i poziomami, aby stworzyć wzorzec kardioidalny.
 • Mówca wspomina o znaczeniu sumowania z przodu (biznes) i kasowania z tyłu (impreza), aby uzyskać pożądany efekt kardioidalny.
 • Relacje fazowe między różnymi subwooferami są dostosowywane w celu kontroli kasowania i sumowania.

Warianty subwooferów kardioidalnych:

 • Istnieją różne konfiguracje subwooferów kardioidalnych, w tym gradient kardioidalny, gradient odwrócony, end-fire arrays i jednobryłowe rozwiązania.
 • Przykłady obejmują czteroelementowy gradient kardioidalny, stos gradientowy odwrócony i end-fire kardioidalny podwójny.

Korzyści z subwooferów kardioidalnych:

 • Zmniejszenie odbić od ścian, co prowadzi do bardziej zwięzłego i zrozumiałego dźwięku.
 • Precyzyjne dane podczas pomiarów ułatwiają lepsze dostrojenie systemu audio.
 • Zwiększona zrozumiałość poprzez redukcję nadmiernych niskich częstotliwości.
 • Wyższy zysk przed sprzężeniem zwrotnym, ponieważ mniej niskich częstotliwości przedostaje się na scenę.
 • Poprawiona jasność dla zespołu i zadowolenie inżyniera monitora dzięki zredukowanym niskim częstotliwościom.

Wyzwania i kwestie do rozważenia:

 • Konieczne jest dodatkowe przetwarzanie do wdrożenia subwooferów kardioidalnych, w tym opóźnienia, inwersji polaryzacji i dostosowań poziomów.
 • W zależności od użytej metody może być konieczne dodatkowe pudła na subwoofery i miejsce.
 • Rozważenia obejmują wygląd wizualny konfiguracji i ewentualne preferencje artystyczne dotyczące obecności niskich tonów na scenie.

Pomiar i weryfikacja:

 • Skuteczność subwooferów kardioidalnych można zmierzyć za pomocą narzędzi takich jak SMART do analizy relacji fazowych i poziomów.
 • Przedstawiony przykład obejmuje dane pomiarowe subwoofera QSC KS 118 z wbudowanym ustawieniem kardioidalnym.

7. Podsumowanie i przypomnienie:

 • Mówca podkreśla wagę używania precyzyjnego języka przy rozmawianiu o subwooferach kardioidalnych, biorąc pod uwagę różne dostępne metody.
 • Istnieje wiele sposobów osiągnięcia wzorca kardioidalnego, a wybór zależy od czynników takich jak możliwości przetwarzania, dostępna przestrzeń i liczba subwooferów.
 • Korzyści z subwooferów kardioidalnych obejmują poprawę jakości dźwięku, zrozumiałości, zysku przed sprzężeniem zwrotnym i jasności zespołu.
 • Wyzwania obejmują konieczność dodatkowego przetwarzania, potencjalne problemy z miejscem i dłuższe czasy strojenia.
 • Podkreśla się znaczenie uzyskiwania dokładnych danych pomiarowych w terenie do weryfikacji skuteczności konfiguracji subwooferów kardioidalnych.