Optymalizacja Głośników: Zastosowanie Horna – tuby akustycznej

Oto przetłumaczony tekst z zamienionymi słowami „róg” i „rogu” na „horn” i „horna”:

Tekst opisuje modyfikację układu głośnikowego, skupiając się szczególnie na komponencie zwrotnicowym i zastosowaniu horna (tuby akustycznej) do zmiany jego charakterystyk. Oto wyjaśnienie, jak działa ta modyfikacja:

Modyfikacja Komponentu Zwrotnicowego (Tweetera):

 • Autor początkowo modyfikuje tweeter, tworząc płytę adaptera, aby dopasować go do starego otworu tweetera.
 • Nowy tweeter jest zamontowany z tyłu, a przednia część jest wycięta w kształt horna akustycznego.

Cel Zastosowania **Horna:

 • Horn jest wprowadzany w celu umożliwienia użycia niższej częstotliwości zwrotnicy dla tweetera.
 • Obniżenie częstotliwości zwrotnicy osiąga się dzięki zastosowaniu horna, co ma wpływ na projekt zwrotnicy głośnika.

Procedura Testowania:

 • Autor przeprowadza test z nową płytą montażową, gdzie tweeter jest testowany w dwóch konfiguracjach: zamontowany płasko i zamontowany za pomocą horna.
 • Pomiarów dokonuje się przy użyciu mikrofonu umieszczonego na odległość jednego metra od przodu tweetera lub horna.

Test Tweetera Zamontowanego Płasko:

 • Pierwszy test polega na zamontowaniu tweetera płasko z powierzchnią. Pomiar pokazuje gładką odpowiedź z lekkim garbem przy 1600 Hz i dołkiem przy 3 kHz.

Test Tweetera Zamontowanego za Pomocą **Horna:

 • Następnie tweeter jest zamontowany z tyłu płyty, aby skorzystać z płytkiego horna.
 • Na początku wystąpiły pewne problemy z konfiguracją testu, ale po poprawkach pomiary pokazują wyższy wynik od 1500 do 9 kHz w porównaniu do konfiguracji montażu płaskiego.
 • Zwiększony wynik pozwala na większą elastyczność w projektowaniu zwrotnicy.

Efekt Zastosowania *Horna:

 • Horn ogranicza ilość powietrza bezpośrednio przed tweeterem, ułatwiając tweeterowi poruszanie tą ograniczoną masą powietrza.
 • Wzrost wydajności z horna jest ilustrowany przez podłączenie kondensatora do tweetera, efektywnie imitując działanie horna.

Eksperymentowanie z Różnymi *Hornami**:

 • Autor przechodzi do stworzenia większych hornów z płyt sklejki, demonstrując, jak długość i rozmiar horna wpływają na wynik.
 • Różne projekty hornów, w tym specjalnie wykonany plastikowy, są testowane, pokazując różne charakterystyki wyników w zakresie wyższych częstotliwości.

Podsumowanie:

 • Modyfikacja za pomocą horna umożliwia bardziej kontrolowane i wzmacniane wyjście w zakresie wysokich częstotliwości, co daje większą elastyczność w projektowaniu zwrotnicy.
 • Eksperymentowanie z różnymi projektami hornów pokazuje wpływ geometrii horna na wydajność głośnika.