Porównanie Systemów Audio: Line Array vs. Point Source – Zalety, Wady i Wybór Optymalnej Technologii

Ewolucja od pojedynczych głośników do systemów Line Array:

 • Technologia audio zaczęła się od pojedynczej skrzyni i głośnika, a następnie ewoluowała poprzez dodawanie kolejnych skrzyń w celu osiągnięcia wyższych poziomów ciśnienia dźwięku (SPL).
 • Systemy Line Array zostały wprowadzone jako rozwiązanie mające na celu zwiększenie SPL poprzez łączenie wielu głośników w pionową kolumnę.

Problemy związane z Line Array:

 • Systemy Line Array napotykają trudności z powodu interferencji między komponentami (głośnikami), gdy dźwięk pochodzi z różnych punktów o zróżnicowanej odległości.
 • Kąty rozpraszania w systemach Line Array mogą prowadzić do różnic w czasie przybycia dźwięku do różnych miejsc odsłuchu, co powoduje problemy fazowe i czasowe.

Zalety Źródła Punktowego:

 • Systemy źródła punktowego mają pojedynczy punkt pochodzenia dźwięku, co skutkuje natychmiastowym zakończeniem dźwięku po zatrzymaniu sygnału.
 • Systemy źródła punktowego są mniej podatne na problemy związane z informacją zwrotną i oferują lepszą kontrolę nad głośnikami.

Cewki Indukcyjne i Zniekształcenia:

 • Systemy Line Array borykają się z problemami związanymi z indukcyjnością głośników, co może prowadzić do zniekształceń.
 • Systemy źródła punktowego eliminują lub redukują indukcyjność, co przekłada się na klarowny dźwięk z minimalnymi zniekształceniami.

Wyrównanie Pionowe i Poziome:

 • Systemy Line Array próbują rozwiązać problemy z interferencją, wyrównując głośniki zarówno pionowo, jak i poziomo.
 • Niemniej jednak, nawet przy takim wyrównaniu, problemy nadal występują, zwłaszcza w kierunku pionowym.

SPL i Wysokie Częstotliwości:

 • Systemy Line Array mogą wymagać wielu głośników, aby osiągnąć ten sam SPL co pojedyncze źródło punktowe.
 • Omówiono utratę energii i efekty anulacji w wysokich częstotliwościach, sugerując, że systemy źródła punktowego są bardziej skuteczne.

Źródło Punktowe o Stałej Mocy:

 • Proponowanym rozwiązaniem jest system źródła punktowego o stałej mocy, wykorzystujący różne rozmiary rożków dla różnych zakresów częstotliwości.
 • Taki design ma na celu zapewnienie spójnej jakości dźwięku we wszystkich zakresach częstotliwości, minimalizując problemy z interferencją.

Straty w Powietrzu i Odległość Systemu:

 • W tekście wspomina się, że korzystając z systemów źródła punktowego, należy uwzględnić straty jakości dźwięku w powietrzu, sugerując, że jakość dźwięku można utrzymać, uwzględniając te straty.

Definicja i Odległość Systemu:

 • Systemy Line Array mogą doświadczać utraty wysokich częstotliwości w powietrzu, wpływając na definicję i zdolności odległościowe systemu.
 • Jakość rozpoznawania dźwięku zależy od jakości początkowej i może pogorszyć się wraz z odległością.

Podsumowanie:

 • W podsumowaniu podkreśla się zalety systemów źródła punktowego o stałej mocy, zwracając uwagę na ich zdolność do dostarczania spójnej jakości dźwięku we wszystkich zakresach częstotliwości i odległościach.